149.00؋
این کتاب­ها بصورت علیحده برای اطفال به سویۀ صنف اول نوشته شده اند که آنها را در آموزش و نگارش حروف الفبای دری و پشتو  کمک و رهنمایی می­نمایند. درین...
Availability: Many In Stock
Categories: دریBest Selling
Author: انتشارات رحمت

این کتاب­ها بصورت علیحده برای اطفال به سویۀ صنف اول نوشته شده اند که آنها را در آموزش و نگارش حروف الفبای دری و پشتو  کمک و رهنمایی می­نمایند. درین کتاب­ها هر حرف در یک کلمۀ زیبا استعمال گردیده تا نوآموزان شیوه­های استعمال حروف در کلمات را بلد شوند و نیر تصویری زیبایی از همان کلمه وجود دارد که شاگرد نه تنها با حروف و کلمات آشنا می­گردد بلکه رنگ آمیزی نیز می­کند که این کار او را در آموختن حروف بیشتر کمک می­نماید.

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.