120.00؋
تو میخواهی قصه زندگی ات را چگونه بنویسی؟ از کجا میخواهی شروع کنی؟ چگونه آنرا به پایان برسانی؟ آیا خودت آنرا مینویسی یا آنچه را دیگران می خواهد مینویسی؟ آیا تو در...
Availability: Many In Stock
Categories: Best SellingDari
Author: صبرینه نادری
تو میخواهی قصه زندگی ات را چگونه بنویسی؟ از کجا میخواهی شروع کنی؟ چگونه آنرا به پایان برسانی؟ آیا خودت آنرا مینویسی یا آنچه را دیگران می خواهد مینویسی؟ آیا تو در این مورد اندیشیده ای؟ بدان که تو نقش آفرین زندگی خودت هستی. تو کارگردان زندگی و مسوول عملکرد هایت استی...
We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.