79.00؋
داستان "جک و بتۀ لوبیا" برای اطفال نازنین نوشته شده است. با خواندن این کتاب نه تنها مهارت خوانش اطفال رشد می­کند بلکه پیامی مثبتی نیز از این داستان می­آموزند....
Availability: Many In Stock
Categories: دریBest Selling
Author: آدری دالی

داستان "جک و بتۀ لوبیا" برای اطفال نازنین نوشته شده است. با خواندن این کتاب نه تنها مهارت خوانش اطفال رشد می­کند بلکه پیامی مثبتی نیز از این داستان می­آموزند. پیام داستان این است که حق و راستی همیشه برنده است؛ و دروغ و فریبکاری همیشه بازنده. ممکن حق وقت زیادی را بگیرد تا نمایان شود، ولی حتمن نمایان می­شود. و دروغ و فریبکاری ولو هرقدر دوام کند باز هم بازنده می­شود. درین حکایت زیبا اطفال نازنین خواهند خواند که "جک" چگونه می­تواند ثروت دزدی شدۀ خانواده­اش را که حق ایشان است، دوباره بدست آورد.

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.