119.00؋
برای کودکان، نوجوانان و همهٔ کسانیکه خشمگین میشوند. همه آدم ها گاهی عصبانی میشوند. ولی اگر از آن آدم هایی هستید که زیاد عصبانی میشوند، عصبانیت شان خیلی طول میکشد...
Availability: Many In Stock
Categories: Best SellingDari
Author: الیزابیت وردیک
برای کودکان، نوجوانان و همهٔ کسانیکه خشمگین میشوند.
همه آدم ها گاهی عصبانی میشوند. ولی اگر از آن آدم هایی هستید که زیاد عصبانی میشوند، عصبانیت شان خیلی طول میکشد با موقع عصبانیت کارهایی می کنند که ناراحتتشان میکند و مشکل های دیگری به وجود می آورد، پس باید جلو آن را بگیرید. شما میتوانید خشمتان را مهار نمایید!
این کتاب را بخوانید و از توصیه هایش استفاده کنید.
We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.