99.00؋
این کتاب که به وسیلۀ داکتر تیم المور نوشته شده است در مورد برخی از اصول مهم و کلیدی رهبری مانند اشتیاق، خصایل یک رهبر خوب، صداقت و ایمانداری و...
Availability: Many In Stock
Categories: دریBest Selling
Author: تیم آلمور

این کتاب که به وسیلۀ داکتر تیم المور نوشته شده است در مورد برخی از اصول مهم و کلیدی رهبری مانند اشتیاق، خصایل یک رهبر خوب، صداقت و ایمانداری و برخی مسایل دیگر بحث می­نماید. یکی ازین اصول عبارت از اصل (کوه یخ) و ارتباط آن با مسئلۀ رهبری و اداره می­باشد. همچنان موضوعات دیگری مانند نانوای گرسنه، زنبور عسل، بودای طلایی و غیره نیز درین کتاب مورد بحث قرار گرفته و ارتباط آن­ها با موضوع رهبری و اداره توضیح گردیده است.

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.