139.00؋
شهزاده و گدا اثر مشهور مارک تواین بوده که تفاوت­های اجتماعی انسان­ها را در جوامع استبدادی به تصویر کشیده و نشان می­دهد که افراد فقیر چقدر مورد ظلم و ستم...
Availability: Many In Stock
Categories: دریBest Selling
Author: مارک توین

شهزاده و گدا اثر مشهور مارک تواین بوده که تفاوت­های اجتماعی انسان­ها را در جوامع استبدادی به تصویر کشیده و نشان می­دهد که افراد فقیر چقدر مورد ظلم و ستم قرار داشتند. این کتاب برای جوانان و نوجوانان تلخیص و چاپ گردیده است. درین کتاب دو کودکی نشان داده می­شوند که یکی شاهزاده و دیگری گداست و هردو اتفاقاً شبیه یکدیگرند. آن­ها لباس­های خود را عوض نموده، گدا در قصر باقی می­ماند و شاهزاده بیرون از قصر در بین مردم می­رود. آن­ها با حوادث عجیبی مقابل می­گردند که خیلی جالب و آموزنده بوده و سرنوشت هردوی شانرا تغییر می­دهد. این کتاب در هردو زبان دری و پشتو وجود دارد.

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.