119.00؋
درین کتاب بابا جان با دو نواسه اش سمیر و یاسمین قصه­هایی دارد. درین قصه­ها بیشتر روی فضایل اخلاقی و تربیوی تاکید صورت گرفته است و اطفال بی­ادب، تنبل و...
Availability: Many In Stock
Categories: دریBest Selling
Author: دیفرین فرومک

درین کتاب بابا جان با دو نواسه اش سمیر و یاسمین قصه­هایی دارد. درین قصه­ها بیشتر روی فضایل اخلاقی و تربیوی تاکید صورت گرفته است و اطفال بی­ادب، تنبل و بی­پروا مورد سرزنش قرار گرفته اند. این قصه­ها به زبان بسیار ساده و روان نوشته شده اند. برخی از بهترین قصه­هاییکه درین مجموعه جمع شده اند عبارتند از کمک به مادر، زنگ عدالت، سیبی که دو روی داشت و غیره می­باشند. این کتاب هم در زبان پشتو و هم در زبان دری بطور جداگانه وجود دارد که هر دوی آن دارای متن انگلیسی نیز هستند.

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.