249.00؋
مترجم: سارا قدیانی هایدی، که پدر و مادرش را از دست داده، نزد پر بزرگش فرستاده میشود تا با او در کوهستان زندگی کند. به مرور عشق عمیقی بین آن...
Availability: Many In Stock
Categories: Best SellingDari
Author: جوانا اسپایری

مترجم: سارا قدیانی

هایدی، که پدر و مادرش را از دست داده، نزد پر بزرگش فرستاده میشود تا با او در کوهستان زندگی کند. به مرور عشق عمیقی بین آن دو بوجود می آید؛ هایدی میتواند هرکسی را شیفته خود کند. اما خاله سخت گیر او بعد از مدتی دوباره اورا به شهر میفرستد تا در آنجا با خانواده که دختر هم سن و سال دخترک دارند، زدگی کند. هایدی با وجود دوست جدید و فوق العاده که پیدا کرده، همچنان مشتاق است که به زندگی شادش در کوهستان باز گردد...

آیا راهی وجود دارد تا او بتواند هردو را داشته باشد؟

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.