199.00؋
119.00؋
مترجم: سید محمد حسینی این کتاب که برای اطفال نوشته شده است داستان کوتاهی از یک قریه ایست که در بیابان بی آبی قرار دارد و مردم به قلت  شدید...
Availability: Many In Stock
Categories: دریBest SellingMEGA SALE
Author: ماکس لوکادو

مترجم: سید محمد حسینی

این کتاب که برای اطفال نوشته شده است داستان کوتاهی از یک قریه ایست که در بیابان بی آبی قرار دارد و مردم به قلت  شدید آب مواجه اند. مگر در آن قریه ارباب نیکوکاری زنده­گی می­کند که مالک یک چاهی با آب سرد و گوارا می­باشد. او آب این چاه را به نیازمندان به گونۀ رایگان تقسیم می­کند. ولی وقتی او با پسرش به سفر می­روند خدمتگارش که یک مرد بخیل و بدطینت است چاه ­را به روی مردم می­بندد و نمی­گذارد تا مردم از آب چاه استفاده کنند. تا اینکه پسر ارباب آمده، خدمتگارش را می­راند و دوباره چاه را بروی نیازمندان می­گشاید.

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.