کتاب سوم کمپیوتر نسبت به دو کتاب بالا کمی متفاوت­تر و پیشرفته­تر می­باشد. درین کتاب در کنار اینکه شاگردان با مفاهیم  بیشتر دنیای کمپیوتر آشنا می­گردند با پروگرام­های ابتدایی کمپیوتر...
179.00؋
Availability: Many In Stock