499.00؋
ترجمه: دکتر حمید رضا ارباب کتاب اقتصاد کلان ترجمه ویراست ششم کتاب Macro Economics نوشته گریگوری منگیو است که در ۵ بخش و ۱۹ فصل تنظیم شده است. بخش های...
Availability: Many In Stock
Categories: Best SellingDari
Author: گریگوری منکیو

ترجمه: دکتر حمید رضا ارباب

کتاب اقتصاد کلان ترجمه ویراست ششم کتاب Macro Economics نوشته گریگوری منگیو است که در ۵ بخش و ۱۹ فصل تنظیم شده است. بخش های کتاب شامل مقدمه، نظریه کلاسیک ها: اقتصاد در بلند مدت، نظریه رشد: اقتصاد در دوره بسیار بلند مدت. نظریه ادوار تجاری: اقتصاد در کوتا مدت، سیاست های اقتصاد کلان و ریشه های خرد اقتصاد کلان است. جدا از روش جذاب و تحلیلی نویسنده از نمودار، جعبه های موضوعی، مطالعه های موردی فراوان، پرسش های دوره، مسایل و کاربرد های پایان هر فصل مطالعه و درک اقتصاد کلان را نیز آسان و لذت بخش کرده است.

 

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.