199.00؋
کتابچه انسان در جستجوی معنا چکیده‌ای از مهم‌ترین مطالب کتاب  انسان در جستجوی معنا اثر تاثیرگذار ویکتور فرانکِل است. این کتاب، اثری است در مورد شکوفا شدن استعداد و بقا در این شرایط. فرانکل در کتاب انسان در جستجوی...
Availability: Many In Stock
Categories: دریBest Selling
Author: ویکتور فرانکل

کتابچه انسان در جستجوی معنا چکیده‌ای از مهم‌ترین مطالب کتاب  انسان در جستجوی معنا اثر تاثیرگذار ویکتور فرانکِل است. این کتاب، اثری است در مورد شکوفا شدن استعداد و بقا در این شرایط.

فرانکل در کتاب انسان در جستجوی معنا با قلمی شیوا، زندانیانی را که دست از زندگی کشیده بودند توصیف می‌کند، کسانی که تمام امیدشان نسبت به آینده را از دست داده و کلمات، قادر به توصیف کردنشان نبودند. چیزی که باعث جان دادن این افراد می‌شد؛ در درجه اول، نه فقدان شرایط رفاه مادی، بلکه از دست دادن امید، از دست دادنِ دلیلی برای ادامه زندگی بود.

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.