239.00؋
مترجم: محمد رفیع مهرآبادی مطالب كتاب، بحثی است درباره ماهیت ایدئولوژی از دیدگاه مكتب‌های گوناگون ـ به ویژه پیوند آن با زبان شناسی ساختارگرا ـ كه یكی از منابع درسی...
Availability: Many In Stock
Categories: دریBest Selling
Author: دیوید مک للان

مترجم: محمد رفیع مهرآبادی

مطالب كتاب، بحثی است درباره ماهیت ایدئولوژی از دیدگاه مكتب‌های گوناگون ـ به ویژه پیوند آن با زبان شناسی ساختارگرا ـ كه یكی از منابع درسی دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی و فلسفه به شمار می‌آید .ایدئولوژی در نگاه "مك للان :" "دیر فهم‌ترین مفهوم در كل علوم اجتماعی است، چرا كه درباره بنیادها و اعتبار بنیادی‌ترین عقاید ما پرس و جو می‌كند...كلمه ایدئولوژی همچون بسیاری از دیگر چیزهای وسوسه‌انگیز، خاستگاه فرانسوی دارد...با این كه واژه ایدئولوژی در طی دو قرن اخیر كار بست‌های گوناگون داشته است، اما دو خط فكری اصلی در آن مشخص شده‌اند .نخست دیدگاه خردگرایی فرانسوی "دستوت دوتراسی "و همكاران او كه به سرشت اجمالی جامعه تاكید ورزیده و دیدگاهی تعقلی درباره حقیقت دارد این خط مبتنی بر تضاد آشكار علم و ایدئولوژی بنا نهاده شده و خط دوم كه برخلاف خط فكری اولی، خاستگاه آلمانی داشته و در ابتدا مرتبط با عقاید هگل و ماركس بود، سپس از مانهایم تا هابرماس ادامه یافته است .

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.