119.00؋
درین کتاب بازهم بابا جان با سمیر و یاسمین قصه­هایی دارد. درین قصه­ها نیز بالای برخی  از ارزش­های عالی اخلاقی تاکید صورت گرفته است مانند داشتن ترحم بالای دیگران،  پیشرفت...
Availability: Many In Stock
Categories: Best SellingDari
Author: دیوین فرومک

درین کتاب بازهم بابا جان با سمیر و یاسمین قصه­هایی دارد. درین قصه­ها نیز بالای برخی  از ارزش­های عالی اخلاقی تاکید صورت گرفته است مانند داشتن ترحم بالای دیگران،  پیشرفت در زنده­گی، احترام به دیگران و  یک­تعداد موضوعات دیگر که خواندن آن یقیناً تاثیر مثبتی بالای تربیه و پرورش اطفال برجا می­گذارد. برخی از قصه­های این مجموعه عبارتند از  "من این کار را به خاطر پول نکرده ام"، "فیل کور"، "فرهاد بی پروا" و "نثار بی احتیاط" می­باشند. این کتاب نیز در زبان­های پشتو دری بطور جداگانه وجود دارد که هر دوی آن دارای متن انگلیسی نیز هستند.

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.