249.00؋
تعالیم بودا درباره‌ی مواجهه‌ی پیروان بودیسم با مشکلات زندگی و رسیدن به آرامش و رهایی است. تمرین‌هایی که از دل این تعالیم به دست آمده علل پدید آمدن مشکلات در...
Availability: Many In Stock
Categories: دریBest Selling
Author: سایاداو یو جوتیکا

تعالیم بودا درباره‌ی مواجهه‌ی پیروان بودیسم با مشکلات زندگی و رسیدن به آرامش و رهایی است. تمرین‌هایی که از دل این تعالیم به دست آمده علل پدید آمدن مشکلات در زندگی را ریشه‌یابی می‌کند. ذهن، عامل اصلی این مشکلات محسوب می‌شود. بودیسم روش‌های گوناگونی برای آگاهی ذهن و هوشیاری ارائه می‌دهد. سخن گفتن و رفتار درست، حضور ذهن و نگرش سالم از آموزه‌های اصلی بودیسم است. روش‌های خودسازی، مراحل مشخص و طبقه‌بندی‌شده‌ای دارند. توجه به شفافیت ذهن و پرورش افکار یکی از مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین مراحل است.

سایاداو یو جوتیکا، راهب و مربی بودایی است که با جملاتی ساده از عمق مفاهیم بودایی می‌نویسد. برف در تابستان، مجموعه‌ای از نامه‌های او به شاگردان غربی‌اش است که در آن‌ها از برخی از مفاهیم بودیسم مثل خویشتن‌داری sambara، طمع tanha، منیت mana ، دیدگاه‌های نادرست ditthi و چرخه‌ی تولد و مرگ samsara سخن می‌گوید و تجربه‌های خودش در این زمینه‌ها را شرح می‌دهد.

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.