119.00؋
کتاب تام سایر یکی از بهترین کتابهایی است که توسط نویسندۀ مشهور جهان، مارک تواین برای اطفال و نوجوانان نوشته شده   است. اصل این کتاب بسیار ضخیم و قطور بوده...
Availability: Many In Stock
Categories: Best SellingDari
Author: مارک توین
کتاب تام سایر یکی از بهترین کتابهایی است که توسط نویسندۀ مشهور جهان، مارک تواین برای اطفال و نوجوانان نوشته شده   است. اصل این کتاب بسیار ضخیم و قطور بوده ولی کتابی را که موسسۀ رحمت چاپ نموده است خلاصۀ آن داستان بزرگ است. این کتاب شامل تصاویر رنگه بوده که با دیزاین مرغوب چاپ گردیده است. این داستان همت و هوشیاری یک کودک شوخی را نشان می­دهد که زنده­گی یک مرد بیگناه را که در دام رهزنان گیر مانده است، نجات می­دهد.
We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.