209.00؋
سهار نهه بجي له کابل نه تورخم بازار ته ورسيد٬ ستړی او بی خوبه و٬ خپل کرولا موټر یی د سړک ترڅنگ دراوه٬ دوو څوانانو خپل  ناروغ پلار له موټر...
Availability: 10 In Stock
Categories: Best SellingPashto
Author: گل رحمن رحماني
سهار نهه بجي له کابل نه تورخم بازار ته ورسيد٬ ستړی او بی خوبه و٬ خپل کرولا موټر یی د سړک ترڅنگ دراوه٬ دوو څوانانو خپل  ناروغ پلار له موټر راښکته کړ او ده ته یی د کرایی له ورکولو وروسته د تورخم دروازه په لور حرکت وکړ٬ که خپل موټر څخه یی یوه دوره وګره٬ لاندی باندی یی ور وکتل٫ د ملا شخی یی وویسته٬ د کابل اډی له منشی سره یی کابل ته د ستنیدو لپاره نو لیکنه وکر..
We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.