99.00؋
‎دا کتاب کاملې عزیري لیکلی چې ټولې څلور کیسې پکې دي‎کامله عزيزي د مولوي عزيزالله وقاد لور ده چې په د۱۳۸۴هجري شمسي کال د غزني د مقر ولسوالي په چمبر...
Availability: 3 In Stock
Categories: Best SellingChildren'sPashto
Author: کامله عزیزي

‎دا کتاب کاملې عزیري لیکلی چې ټولې څلور کیسې پکې دي
‎کامله عزيزي د مولوي عزيزالله وقاد لور ده چې په د۱۳۸۴هجري شمسي کال د غزني د مقر ولسوالي په چمبر ملا سيدخان کلي کې زېږېدلې ده. دې ښوونځی په خپله ولسوالي کې لوستی دی چې کله، کله به يې د ستونزو پر مهال د خپلې خور په شمول په کور کې زده‌کړه کوله
We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.