99.00؋
این حکایت نیز با الهام از داستان­های بزرگ مثنوی معنوی مولانا جلال الدین بلخی نوشته شده است. درین داستان یک زوج فقیر   بیابانی به تصویر کشیده شده است که در...
Availability: Many In Stock
Categories: Best SellingDari
Author: همایون هوتک
این حکایت نیز با الهام از داستان­های بزرگ مثنوی معنوی مولانا جلال الدین بلخی نوشته شده است. درین داستان یک زوج فقیر   بیابانی به تصویر کشیده شده است که در یک بیابان خشک و بی آب زندگی می­کنند. آنها به مشکل آب نوشیدن شانرا از قطرات باران در کوزه جمع می­کنند. آب برای آنها با ارزشترین نعمت و بزرگترین سرمایۀ زندگی است. روزی آنها می­خواهند این کوزۀ آب را که بزرگترین سرمایۀ زنده گی شان است به پادشاه تحفه بدهند. ولی وقتی می­بینند که پادشاه ازین آب بی­نیاز است خیلی مایؤس می­گردند.
We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.