عطار از مردان والامرتبه در شعر و ادب پارسی است و جایگاهی ویژه در میان صوفیان و عرفا دارد. او همچنین از پرکارترین شعرای تاریخ ایران و بلکه تاریخ جهان است. با وجودی‌که بیشتر...
599.00؋
Availability: Many In Stock