279.00؋
د هندوستان تر ټولو لوی ولایت، اتر پردېش نومېږي چې دوه نیم لکه مربع کیلومیټر ځمکه لري، یو سل او نوي میلیونه خلک پکې ژوند کوي او د مسلمانانو د...
Availability: Many In Stock
Categories: پښتوBest Selling
Author: روهیل کهنډ

د هندوستان تر ټولو لوی ولایت، اتر پردېش نومېږي چې دوه نیم لکه مربع کیلومیټر ځمکه لري، یو سل او نوي میلیونه خلک پکې ژوند کوي او د مسلمانانو د کلتور مرکز گڼل کېږي. یو وخت دلته د لرغوني تاریخ نامتو سلطنتونه جوړ او وران شول چې د ځینو نښې تر اوسه په سترگو‌ کېږي. آگره، لکهنو، کان پور، میرټهه، علي گړهه، برېلي، شاه جهان پور، او بنارس یې نامتو ښارونه دي....

مترجم: صفیه حلیم

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.