119.00؋
درین کتاب که به وسیلۀ داکتر آرلی لیووَن به زبان انگلیسی نوشته و توسط آقایان هریک همایون هوتک به زبان دری و محمد نبی تدبیر به زبان پشتو ترجمه گردیده...
Availability: Out Of Stock
Categories: دری
Author: داکتر آرلی لیون
درین کتاب که به وسیلۀ داکتر آرلی لیووَن به زبان انگلیسی نوشته و توسط آقایان هریک همایون هوتک به زبان دری و محمد نبی تدبیر به زبان پشتو ترجمه گردیده است، در مورد اصول و شیوه­های مختلف رهبری و اداره بحث­های جالب و آموزنده یی صورت گرفته است مانند داشتن اشتیاق در زنده­گی، اعتماد سازی و مسئولیت پذیری، تغییر در خود و دیگران، چگونگی حل مناقشات و یک تعداد موضوعات دیگری که مطالعۀ آن برای آنهایی­که در سطوح رهبری کار می­کنند مفید می­باشد. درین کتاب ده ها سوالاتی وجود دارند که از شما خواسته شده است تا بالای آن فکر کنید. باید گفت که این کتاب چندین بار ویرایش و تجدید نظر گردیده است.
We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.