199.00؋
ریچارد کوچ، نویسنده و کار آفرین نامی، که قبلا با کتاب قانون ۸۰/۲۰ دنیای اقتصاد را دگرگون کرده بود، این بار کتابی پرفروش در زمینهٔ توسعهٔ فردی نگاشته است. زندگی...
Availability: Many In Stock
Categories: دریBest Selling
Author: ریچارد کوچ

ریچارد کوچ، نویسنده و کار آفرین نامی، که قبلا با کتاب قانون ۸۰/۲۰ دنیای اقتصاد را دگرگون کرده بود، این بار کتابی پرفروش در زمینهٔ توسعهٔ فردی نگاشته است. زندگی به روش ۸۰/۲۰ به ما می آموزد جگونه در زندگی فردی مان با کار و نگرانی کمتر به نتایج بهتری برسیم.

کتاب زندگی به روش ۸۰/۲۰ به شما ثابت میکند که «کمتر، بیشتر است.» تنها یک شعار نیست، بلکه تکنیکی مطمئن برای رسیدن به اهداف زندگی مطلوبتان میباشد.

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.