207.00؋
Availability: Many In Stock
اونوره دو بالزاک

مترجم: ادوارد ژوزف

زن سی ساله سرگذشت دردناک زنی است که زندگی زناشویی کامش را

بر نمی آورد و پس از وسوسه های بسیار سرانجام به عشقی گناه آلود تن

میسپارد و به کودکی که حاصل عشق اوست بیش از دختر مشروع

خویش مهر می ورزد. دختر که از راز او آگاه است، کودک را به امواج

خروشان رودخانه ای در می غلتاند و خود، به خشم، از دامن مادر به آغوش گرم

جوانی که چون او دستش به خون آغشته است، می گریزد و در کنار او

تا پایان عمر زندگی می کند. در پایان داستان حوادث هیجان انگیزی

روی می دهد و زن سی ساله از شدت درد و رنج می میرد.

زن سی ساله از حیث مطالعه دقیق عواطف آدمی و به خصوص از

 جهت تحلیل خواهشها و خواهش های زنان در شمار مهم ترین و مشهور ترین داستان های بالزاک است.

زن سی ساله

Just added to your wishlist:
My Wishlist
You've just added this product to the cart:
Go to cart page