109.00؋
Pages: 91 ویگاه یک دختر نوجوان بود که در روز های اول زندگی والدینش را از دست داده بود، مادر کلانش از او‌‌‌ مراقبت می‌کرد.‌ بودن‌ در زنجیرهای زندگی در...
Availability: 3 In Stock
Categories: Best SellingDari
Author: سمیه احمدی

Pages: 91

ویگاه یک دختر نوجوان بود که در روز های اول زندگی والدینش را از دست داده بود، مادر کلانش از او‌‌‌ مراقبت می‌کرد.‌
بودن‌ در زنجیرهای زندگی در عمق تنهایی کار آسان است؟ چقدر در این بند زندگی باید برای رسیدن به خوشبختی کوشید؟
ویگاه در عالم تنهایی روزی با ملَک زیبا که یک سیمرغ رویایی داشت رو به رو شد. ملَک تمام روی نیک زندگی را با یک درس خوشایند در ذهن ویگاه رسامی کرد، ملَک از کهکشان برای براورده کردن آرزو های انسان ها آمده بود. روزی تمام روز های بد زندگی گذشت و روز های خوب فرا رسید اما عمر خوشی ها خیلی کوتاه بود، ملک سیمرغ را گم کرد و برای رسیدن به سیمرغ ویگاه و ملَک خود را به هر درد و سیاهی زدند...
آیا زندگی از بعضی ها یک عمر جوانی قرضدار است؟ سالمندترین نو جوان یک درس بی انتها برای دوست داشتن خود ما و پذیرش ناملایمات زندگی و لذت بردن از رنگ های زندگی است.

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.