69.00؋
متمرجم: سید محمد حسینی این کتاب نیز برای اطفال و کودکان نوشته شده است. کتاب دارای صحافت زیبا و تصاویر رنگین و دلچسپ است. از خواندن  داستان این کتاب کودکان...
Availability: Many In Stock
Categories: Best SellingDari
Author: ماکس لوکادو

متمرجم: سید محمد حسینی

این کتاب نیز برای اطفال و کودکان نوشته شده است. کتاب دارای صحافت زیبا و تصاویر رنگین و دلچسپ است. از خواندن  داستان این کتاب کودکان می آموزند که نباید همیشه از دیگران کاپی و تقلید نمایند بلکه به آنگونه ای از طرف خالق خود خداوند (ج) خلق شده اند قانع و راضی باشند.

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.