345.00؋
Availability: Many In Stock
عباس معروفی

ساعت آقای درستکار بیش از سی سال است که از کار افتاد و شر

ساعت پنج و نیم بعدازظهر تیر ماه سال ۱۳۷۵. سكت سرشر

کلیسا سال ها پیش از کار افتاده بود و ساعت و زمان ز مردی با خود

بوده است؛ اما زمان همچنان می گردد و ویرانی به بار می ورشه

سمفونی مردگان، رمان بسیار ستوده سد عباس معروئی

حکایت سوریختی مردمانی است که مرگی صدام را بر دوس

می کنند و در جنون ادامه می یابند، در وصف این رمان بسیار

نوشته اند و بسیار خواهند نوشت و با این همه برس برخاسته از

این متن تا همیشه بر یاست پرسشی که پاسخ در خلوت تک تک

مخاطبان را می طلبد

کدام یک از ما ابدینی پیش رو نداشته است. روح هنرمندی که

به کسوت سوجی دیوانه اش در آورده ایم، به قتگاهش برده ایم و با

این همه اورجسته ایم و تنها و تنها در ذهن او زنده مانده ایم. کدام

یک از ما؟

 

سمفونی مردگان

Just added to your wishlist:
My Wishlist
You've just added this product to the cart:
Go to cart page