288.00؋
شاه عاشق، کنیزک غافل، طبيب شافي، و زرگر عاجز چهار جاذبه زندگی انسانی اند که در داستان نخست مثنوی مولانا به تصویر کشیده شده اند. چهار شخصیت بارز و شاخص...
Availability: Many In Stock
Categories: Best SellingDari
Author: نیما قربانی

شاه عاشق، کنیزک غافل، طبيب شافي، و زرگر عاجز چهار جاذبه

زندگی انسانی اند که در داستان نخست مثنوی مولانا به تصویر کشیده

شده اند. چهار شخصیت بارز و شاخص که هریک بازی زندگی را

به سویی و کویی می برند. در کتاب حاضر این چهار شخصیت به

همراه یک مرد مدرن حرکت آدمها در جاده مهرورزی را به نمایش

می گذارند و نقد حال همه آدم ها می کنند. از جهان عین تا جهان ذهن،

از وصال مراد و آداب مهرورزی تا معنای تقدیر و تسلیم و تکلیف، از

فرایند کاوش مدرن ناهشیاری آدم ها تا کامروایی دل و نفس آنها در

 جهانی اسطوره ای، همگی بر محور این پنج شخصیت پرداخته و پیموده شده اند. زندگی ما به دست کدامیک در حال چرخش و جهش است؟


We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.