سپید دندان نیز یکی از شاهکار­های بزرگ ادبی دنیاست که در سال 1906 میلادی به وسیلۀ نویسندۀ امریکایی جک لندن به رشتۀ تحریر درآمده است. سپید دندان داستان یک گرگ...
129.00؋
Availability: Many In Stock