229.00؋
مترجم: آرش حجازی نزدیک پانزده سال بود که برتای پیر،‌ هر روزش را به نشتن جلوی در خانه اش می گذراند. اهالی ویسکوز می دانستند سالخورده ها معمولا همی کار...
Availability: Many In Stock
Categories: دریBest Selling
Author: پائولو کوئلو

مترجم: آرش حجازی

نزدیک پانزده سال بود که برتای پیر،‌ هر روزش را به نشتن جلوی در خانه اش می گذراند. اهالی ویسکوز می دانستند سالخورده ها معمولا همی کار میکنند. رویایی گدشته و جوانی می بییند، به جهان می اندیشد که دیگر در آن سهم ندارند، موضوع برای گفتگو با همسایگان می جوید...

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.