149.00؋
مترجم: همایون هوتک درین کتاب خصوصیات عجیب برخی از حیوانات اهلی و وحشی که برای انسان­ها خیلی آشنا هستند به گونۀ سوال و جواب تشریح گردیده است. به گونۀ مثال...
Availability: Many In Stock
Categories: Best SellingDari
Author: میلوینا ووگیل

مترجم: همایون هوتک

درین کتاب خصوصیات عجیب برخی از حیوانات اهلی و وحشی که برای انسان­ها خیلی آشنا هستند به گونۀ سوال و جواب تشریح گردیده است. به گونۀ مثال قوی­ترین حیوان باربر کدام است؟ کدام حیوان در دودیدن نسبت به سایر حیوانات تیزتر است؟ کدام حیوان در تمام زنده­گی آب نمی­نوشد؟ فیل­ها چرا دارای خرطوم هستند؟ و مانند این ده­ها سوال دیگر. مگر این خصوصیات از لحاظ بیولوژیکی و فیزیولوژیکی تشریح نگردیده اند. معلوماتی که درین کتاب جمع آوری شده است برای خوانده­گان خیلی جالب می­باشند. این کتاب را می­توانید به زبان پشتو نیز مطالعه کنید.

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.