199.00؋
کتاب "قصه ها و روایت های تاریخی سرزمین افغانستان" مجموعه از روایاتیست که برای سال ها و قرن های طولانی زبانزد خاص و عام بوده و سینه به سینه تا...
Availability: Many In Stock
Categories: Best SellingDari
Author: همایون هوتک

کتاب "قصه ها و روایت های تاریخی سرزمین افغانستان" مجموعه از روایاتیست که برای سال ها و قرن های طولانی زبانزد خاص و عام بوده و سینه به سینه تا نسل امروز انتقال یافته اند. درین کتاب در مجموع هژده روایت مختلف به گونه تفصیلی گنجانیده شده است که برخی از آنها روایت شاه دوشمشیره، دیوار های کابل، بی بی مهرو، عاشقان و عارفان، ریگ روان، ملا محمد جان (بیا بریم به مزار...)، پروان و مروان ... میباشد.

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.