139.00؋
رمان کوچکی است در مورد پرخاش­ها، خشونت و دشمنی­های خانواده­گی دو خانواده. درین کتاب دو خانوادۀ مهاجر افغانی به تصویر کشیده می­شوند که در پاکستان زنده­گی می­نمایند و قربانی یک...
Availability: Many In Stock
Categories: Best SellingDari
Author: ارلسی لئورین
رمان کوچکی است در مورد پرخاش­ها، خشونت و دشمنی­های خانواده­گی دو خانواده. درین کتاب دو خانوادۀ مهاجر افغانی به تصویر کشیده می­شوند که در پاکستان زنده­گی می­نمایند و قربانی یک دشمنی سابقه ای هستند که سال­ها قبل در کابل اتفاق افتیده بود. بالاخره این دشمنی­ قدیمی به اثر کوشش و فداکاری یک مرد ریش سفید به آشتی و دوستی مبدل می­گردد. درین کتاب با پیرمردی جوانمردی بر می­خورید که مخالف دشمنی­ها و انتقام گیری­هاست و قصه های زیادی از کاکه­ها و جوانمردی­های آن­ها دارد. این کتاب در زبان­های دری و انگلیسی به صورت جداگانه وجود دارد.
We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.