199.00؋
مادر یکی از بهترین شهکارهای داستانی دنیاست که به وسیلهٔ نویسندهٔ امریکایی خانم (Pearl S. Buck) به رشتهٔ تحریر در آمده است. در این اثر زندگی یک مادر بینوای چینایی...
Availability: Many In Stock
Categories: Best SellingDari
Author: پرل باک

مادر یکی از بهترین شهکارهای داستانی دنیاست که به وسیلهٔ نویسندهٔ امریکایی خانم (Pearl S. Buck) به رشتهٔ تحریر در آمده است.

در این اثر زندگی یک مادر بینوای چینایی به تصویر کشیده شده است که نمونهٔ ای از زندگی فلاکت بار زارعین چین در سالیان قبل میباشد. آنچه که داستان را خیلی جالب ساخته استقامت و پایداری این مادر شجاع بوده که هرگز زیر بار مشکلات نمی رود و باوجودیکه بهترین چیزهایش را از دست میدهد ولی هنوزهم تحمل میکند و به زندگی ادامه میدهد. 

مترجم: محمد قاضی

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.