149.00؋
مجموعۀ از داستان­های کوتاهی نویسندۀ توانای کشور شادروان داکتر محمد اکرم عثمان است که برای چارمین بار چاپ و به علاقمندان تقدیم شده است. درین مجموعه شما با قصه­ها و...
Availability: Many In Stock
Categories: Best SellingDari
Author: داکتر محمد اکرم عثمان

مجموعۀ از داستان­های کوتاهی نویسندۀ توانای کشور شادروان داکتر محمد اکرم عثمان است که برای چارمین بار چاپ و به علاقمندان تقدیم شده است. درین مجموعه شما با قصه­ها و کارکردهای جوانمردانه یی کاکه های کابل زمین بر می­خورید که وقایع زمان­های کابل قدیم را به گونه­ای داستانی به تصویر می­کشد. قصه­هایی مانند مرد و نامرد، مرداره قول اس، وقتی نی­ها گل می­کنند، من و پهلوان برات از جملۀ بهترین آن­هاست.

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.