199.00؋
این کتاب که در مشورت با داکتران، نرس قابله ها، کارمندان صحی محلی و مادران تهیه گردیده است. حاوی تجارب خوبی دوران بارداری و ولادت سالم بوده، که به عنوان...
Availability: Many In Stock
Categories: Best SellingDari
Author: کتارینا وسکات برزلین

این کتاب که در مشورت با داکتران، نرس قابله ها، کارمندان صحی محلی و مادران تهیه گردیده است. حاوی تجارب خوبی دوران بارداری و ولادت سالم بوده، که به عنوان یک وسیله موثر بخاطر تشویق و ایجاد تسهیلات برای خانواده های عزیز تهیه گردیده است.

ما سعی نمودیم تا این مسايل مربوط به دوران بارداری و تولد طفل نوزاد همچو زوشنی برجسته در زندگی خانواده ها قرار داده شده و موجب شادی و خشبختی آنها گردد. لهذا کتاب کاملا در مطابقت با فرهنگ و عنعنات  مردم افغانستان تهیه و منتشر گردیده است.

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.