69.00؋
این کتاب­ها برای اطفال نوآموز نوشته شده است. ساختار این کتب طوری است که در هر صفحه یک تصویر و یک (نهایتاً دو) جملۀ کوتاه جابجا شده است. با خواندن...
Availability: Many In Stock
Categories: دریBest Selling
Author: ریا محمدرها

این کتاب­ها برای اطفال نوآموز نوشته شده است. ساختار این کتب طوری است که در هر صفحه یک تصویر و یک (نهایتاً دو) جملۀ کوتاه جابجا شده است. با خواندن این کتاب­ها بر علاوۀ اینکه مهارت خوانش اطفال نازنین رشد می­کند، هر داستان­ یک پیام­ مثبت را نیز به آنها انتقال می­دهد. در داستان (کتاب من) اطفال نازنین به خواندن کتاب، در داستان (بهار و نهال) به نهال شانی و اهمیت آن و در داستان (موشک مکتب می­رود!) به مکتب رفتن تشویق می شوند.

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.