199.00؋
مترجم: شهین ریاحی مدوار شکاک باشید اما یاد بگیرید که چگونه گوش کنید؛ میثاقی که برای زندگی در دنیای مملو از نماد های دروغین بکار بگیرید تا بتوانید در راستای...
Availability: Many In Stock
Categories: دریBest Selling
Author: دون میگوئل روئیز

مترجم: شهین ریاحی مدوار

شکاک باشید اما یاد بگیرید که چگونه گوش کنید؛ میثاقی که برای زندگی در دنیای مملو از نماد های دروغین بکار بگیرید تا بتوانید در راستای حقیقیت مطلق گام دارید و قربانی نشوید. باید بتوانید همانند جنگجویی راستین با به کارگیری چهار میثاق پیشین قدرت نماد هارا درهم بشکنید و رویایی حقیقی خودتانرا خلق کنید. کلام عاری از خطا داشته باشید، چیزی را با خود نگیرید، گمانه زنی نکنید و نهایت تلاشتان را به کار بگیرید؛ اما همیشه در عین گوش فرا دادن شکاک باشید تا آنجا که حقیقت مطلق را بیابید و در این مسیر استاد شوید.

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.