179.00؋
پادشاهی که فرزند ندارد می­خواهد برای خود وارثی پیدا کند که بعد از او مالک تاج و تختش گردد. او می­خواهد وارثش را از   جوانان مملکتش به گونۀ عجیبی انتخاب...
Availability: Many In Stock
Categories: دریBest Selling
Author: سید محمد حسینی

پادشاهی که فرزند ندارد می­خواهد برای خود وارثی پیدا کند که بعد از او مالک تاج و تختش گردد. او می­خواهد وارثش را از   جوانان مملکتش به گونۀ عجیبی انتخاب کند. آنچه که برای پادشاه ارزش دارد این است تا معلوم کند که کی دارای صفت عالی صداقت و ایمانداری است و این یگانه معیاریست که پادشاه پیر در نظر گرفته است. بالاخره او از میان تمام جوانان فریبکار و مکار، یتیم بچه ای را می­یابد که بهترین خصلتش صداقت و راستگویی است و او وارث تاج و تخت شاه می­گردد. این داستان مخصوص اطفال زیر سن ده می باشد.

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.