119.00؋
این کتاب مجموعه­ای از قصه­های کوتاه اخلاقی و انتباهی بوده که برای اطفال و نوجوانا  ن نوشته شده اند. در   مجموع بیست قصه درین مجموعه گردآوری شده است که برخی...
Availability: Many In Stock
Categories: دریBest Selling
Author: ویلیم ج. بینیت
این کتاب مجموعه­ای از قصه­های کوتاه اخلاقی و انتباهی بوده که برای اطفال و نوجوانا  ن نوشته شده اند. در   مجموع بیست قصه درین مجموعه گردآوری شده است که برخی آن­ها  خیلی مشهور بوده  و از فرهنگ سرزمین خود ما برخاسته اند مانند قصۀ گرگ آمد، چوبشکن صادق و غیره. برخی نیز  قصه­هایی اند که از سایر کتاب­ها ترجمه شده اند مانند معلم هلن کلر، جورج واشنگتن و درخت آلوبالو، قهرمان صخرۀ سرخ پوستان، قهرمان کوچک هالندی و غیره. کتاب چوبشکن صادق هم به زبان شیوای دری و هم در زبان روان پشتو زیر نام (رښتينې بوټبه) منتشر شده است.
We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.