109.00؋
مترجم: فرشته حبیب یکی از داستان­های جالب برای اطفال نوآموز است که پیام این را به اطفال انتقال می­دهد که هیچ انسان و کودکی بدون استعداد و مهارتی خلق نشده...
Availability: Many In Stock
Categories: Best SellingDari
Author: جان ستیمسن

مترجم: فرشته حبیب

یکی از داستان­های جالب برای اطفال نوآموز است که پیام این را به اطفال انتقال می­دهد که هیچ انسان و کودکی بدون استعداد و مهارتی خلق نشده است؛ بلکه هر انسان دارای یک استعداد خاصی است. تنها کاری که باید ما انجام دهیم این است که به استعداد خود پی ببریم و دریابیم که خداوند متعال برای ما چه استعداد و مهارتی نصیب کرده است. کودکان دوست داشتنی باید بدانند که هرکسی در یک کار مهارت دارد و مناسب همان کار است! چوچه­گک هوشیار فیل نیز استعداد کاری را داشت ولی خودش نمی­فهمید و فکر می­کرد که هیچ استعداد ندارد. بلاخره به آن متوجه شد و آن کار را با موفقیت کامل انجام داد.

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.