239.00؋
مترجم: الهام افسری به قول پدر فرزانه ام زندگی مثل یک مسابقه بخت آزمای بزرگ هست که فقط بلید های برنده دیده میشوند. بی شک هزاران اتفاق کوچک وجود دارند...
Availability: Many In Stock
Categories: Best SellingDari
Author: دکتر مورین مورداک

مترجم: الهام افسری

به قول پدر فرزانه ام زندگی مثل یک مسابقه بخت آزمای بزرگ هست که فقط بلید های برنده دیده میشوند. بی شک هزاران اتفاق کوچک وجود دارند که اگر کمی جابجا می شدند شما کوچکترین شانسی برای زندگی نداشتید مثلا اگر جان و دختر پرتقالی همدیگر را پیدا نمیکردند، اگر یکی از آنها ملحد بود و برای شکرگذاری کریسمس به کلیسا نمیرفت، من هرگز شانسی برای زندگی نداشتم...

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.