هغه کتاب چی په نړی کی څه باندی ۵۰ ملیونه ټوکه پلورل شوی او د ملیونونو انسانانو ژوند يي بدل کړی دی. ډاکترانو راته وویل چی سرطان لری؛ په لومړیو...
199.00؋
Availability: Many In Stock