129.00؋
درین کتاب صبر و تحمل در برابر ظلم و بی عدالتی اجتماعی و یا به عباره دیگر روابط انسانی در نظام برده­گی به  تصویر کشیده شده است. این کتاب یکی...
Availability: Many In Stock
Categories: دریBest Selling
Author: هریت پبجر استو

درین کتاب صبر و تحمل در برابر ظلم و بی عدالتی اجتماعی و یا به عباره دیگر روابط انسانی در نظام برده­گی به  تصویر کشیده شده است. این کتاب یکی از ناول­های معروف جهان بوده که ما خلاصۀ آن­را برای اطفال و نوجوانان چاپ نموده ایم که حاوی تصاویر زیبا نیز می­باشد. درین کتاب اصل مروت و جوانمردی که یکی از اصول برجستۀ فرهنگ ما نیز می­باشد، به گونۀ عالی به تصویر کشیده شده است.

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.