99.00؋
این کتاب در مورد گنجشکک ترسویی صحبت می­کند که همیشه در زنده­گی مایوس و از آینده نگران است. او  همیشه در آشیانه اش غمگین نشسته است و نمی­خواهد با دیگر...
Availability: Many In Stock
Categories: دریBest Selling
Author: میریل دونی
این کتاب در مورد گنجشکک ترسویی صحبت می­کند که همیشه در زنده­گی مایوس و از آینده نگران است. او  همیشه در آشیانه اش غمگین نشسته است و نمی­خواهد با دیگر پرنده­گان یکجا شود.  بالاخره کبوتری حالت او را درک می­کند و به او دلداری داده و می­گوید که نگران فردا نباشد زیرا خداوند (ج) همیشه مراقب او  بوده و او را تنها نمی­گذارد و لطف خداوندی همچون ابری بالای همه موجودات سایه افگنده است. پس سرنوشت وقتی چنین باشد ما نباید تشویش و نگرانی داشته باشیم. سخنان کبوتر او را نسبت به زنده­گی چنان امیدوار می­سازد که کاملاً تغییر نموده و به آینده امیدوار می­گردد. این داستان در زبان­های دری، پشتو و انگلیسی در یک جلد وجود دارد.
We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.