50.00؋
Pages: 24 والدین گرامی ! پیوستن شما را به فامیـل کتاب های گوهر گروپ خوش آمـد میگویم و خوشــحالیم از اینکه برای رهنـمود و پرورش بهتر  فرزندان تان ما را...
Availability: 10 In Stock
Author: Gohar publishing house
Pages: 24
والدین گرامی !

پیوستن شما را به فامیـل کتاب های گوهر گروپ خوش آمـد میگویم و خوشــحالیم از اینکه برای رهنـمود و پرورش بهتر 
فرزندان تان ما را انتخاب کرده اید. گوهر گروپ توسط خانم نذیره حمید تاسیس گردیده که هدف از آن انتـشار کتاب های 
قصه به سبک فلکلور ، نوین و کتاب های ممد درسی از سن دو تا سیزده سال میباشد. انگیز کار گــوهر گـروپ آوردن تغییر 
مثبت در زندگی کودکان و آموزش از طریق کتاب های تصویری به شکل بسیار ساده و آسان میباشد.
کتاب های گوهر گروپ آموزش را از طریق بازی ها ، رنگ آمیزی ، حل معما های دلچسپ به کودکان هدیه میکند.
قصه های کودکانه تاثیر عمیق روی تشکیل شخصیت کودک در اینده دارد. کودک انچه را در قصه ها مـیشنود تـصور نموده 
و از شخصیت های قصه الکو گیری میکند. چنانچه میدانیم قصه خوانی برای کودکان و اطفال تاریخـچه دیـرینه دارد. اعضا 
فامیل مخصوصا مادرکلان ها در افغانستان مسول انتقال قصه های فلکلور سینه به سینه بوده اند در این قصه ها قهرمان 
همیشه انسان صادق ، خوب ، مهربان و شجاع بـوده اسـت که با شـکـستن طلسم بـدی باعـث آزادی شاهدخت زیبا میشود.
گوهر گروپ در پهلوی جمعاوری قصه های فلکلور که نمایانـگر تاریخ و فـرهنـگ مـردمی به زبان بـسیار ساده و کـودکانه 
میباشد تصمیم دارد تا قصه های تازه را که اثار نویسنده گان معاصر کشور و یا خارج میـباشد تـحت نام سـلسـله کتاب های 
اکو بکو به سه زبان ( دری ، پشتو و انگلیسی )که در رشد شخصیت و ذهن کودکان نقش ارزنده دارد در دسترس هموطنان 
عزیز قرار بدهد.
گوهر گروپ تا حال توانسته فعالیت هایش را در سه بخش مهم متمرکز سازد:
1. سلسله قصه های اکوبکو.
2. کتاب فعالیت ها که شامل بازی ها و حل معما ها میباشد.
3. کتاب های رنگ امیزی برای کودکان.

                  .با انتخاب کتاب های گوهر فرهنگ و ادبیات افغانستان عزیز را تقویت بخشید
We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.